Hasse Jonsson har deltagit i Den röda tråden och helgkurs i kreativt skrivande för Ann Westermark.

”Ovärderlig hjälp i framväxten av min bok

Två skrivarkurser med Ann Westermark har varit ovärderliga för framväxten av min bok ”Hejdå skam och tystnad”. I centrum för kurserna står det kreativa skrivandet. Personligen har jag fått hjälp med att hitta min ton och att våga skriva med hjärtat. Även om kreativiteten är central i kurserna har jag också fått många praktiska kunskaper om skrivandets process och teknik. Vill du veta mer om min bok, se länkarna nedan. 

https://www.vulkanmedia.se/butik/bocker/lyrik/hejda-skam-och-tystnad-av-hasse-jonsson/ 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=hejd%E5+skam+och+tystnad 

http://www.hejdaskam.se