Ulla Wallberg-Gustafsson har deltagit i skrivarkurs med Ann Westermark på Sensus studieförbund och fått individuell författarcoachning.

”En dröm som blir verklighet!”

Ulla debuterar vid 85 års ålder:

I dag har jag boken Kärleken och Livskraften färdig i min hand. Jag lyckades! En dröm som
blir verklighet. Någon som jag vill tacka speciellt mycket för den inspiration som jag fått, är
Ann Westermark. Även för all uppmuntran under åren som gått. Tack Ann.

/ Ulla