Är det din tur nu?

Skrivhälsans uppgift är att inspirera människor till lustfyllt skrivande och medveten kommunikation i arbetet och privat, samt för själv­kännedom, friskvård och hälsa. En lekfull balans mellan den inre och yttre världen; kroppen och huvudet, känslorna och tankarna, har för mig varit nyckeln till en positiv utveckling. Som beteendevetare, diplomerad copywriter och certifierad bildterapeut (med grundläggande psykoterapikompetens steg-1) arbetar jag som specialist i hälso­främjande kommunikation och hälso­främjande skrivande – process­inriktat och upplevelse­baserat utifrån teoretisk grund. Arbetssättet vilar på vetenskapliga salutogena metoder såsom exempelvis KASAM (Aaron Antonovsky).

Skrivhälsans verksamhet omfattar hälso­­främjande skrivande, hälso­­främjande kommunikation och hälso­­främjande ledarskap. Vill du gå en skrivarkurs i Sverige eller utomlands? Prova på intuitivt skrivande för själv­kännedom och empowerment? Är du ledare och vill ha stöd i det egna skrivandet eller utbilda verksamhetens chefer i kommunikation? Söker du en inspirationsföreläsning, kreativ workshop eller önskar långsiktigt utbilda medarbetarna i hälso­främjande kommunikation för en hälso­främjande och mer attraktiv arbetsplats? Välkommen in.

Ann Westermark

Pennor i rad
Flygande Penna Grön

Ledarskapsutveckling

för en hälsofrämjande arbetsplats

Läs mer
Flygande penna blå

Föreläsningar

Boka Ann Westermark som talare

Läs mer
Flygande penna röd

Skrivarkurser

i Göteborg, övriga landet och utomlands

Läs mer

Få information om kommande skrivarkurser

Skriv upp dig för Skrivhälsans nyhetsbrev!
Skriv upp mig!
Skulle du ångra dig kan du avregistrera dig när som helst.