Är det din tur nu?

Skrivhälsans uppgift är att inspirera människor till lustfyllt skrivande och medveten kommunikation i arbetet och privat, samt för själv­kännedom, friskvård och hälsa. En lekfull balans mellan den inre och yttre världen; kroppen och huvudet, känslorna och tankarna, har för mig varit nyckeln till en positiv utveckling. Som beteendevetare, diplomerad copywriter och certifierad bildterapeut (med grundläggande psykoterapikompetens steg-1) arbetar jag som specialist i hälso­främjande kommunikation och hälso­främjande skrivande – process­inriktat och upplevelse­baserat utifrån teoretisk grund. Arbetssättet vilar på vetenskapliga salutogena metoder såsom exempelvis KASAM (Aaron Antonovsky).

Skrivhälsans verksamhet omfattar hälso­­främjande skrivande, hälso­­främjande kommunikation och hälso­­främjande ledarskap. Vill du gå en skrivarkurs i Sverige eller utomlands? Prova på intuitivt skrivande för själv­kännedom och empowerment? Är du ledare och vill ha stöd i det egna skrivandet eller utbilda verksamhetens chefer i kommunikation? Söker du en inspirationsföreläsning, kreativ workshop eller önskar långsiktigt utbilda medarbetarna i hälso­främjande kommunikation för en hälso­främjande och mer attraktiv arbetsplats? Välkommen in.

Ann Westermark

Pennor i rad
Flygande Penna Grön

Ledarskapsutveckling

för en hälsofrämjande arbetsplats

Flygande penna blå

Föreläsningar

Boka Ann Westermark som talare

Flygande penna röd

Skrivarkurser

i Göteborg, övriga landet och utomlands