Skriv dig fri – med skrivterapi

Vill du skriva dig fri? Med papper och penna i handen kan vi enligt forskningen skriva oss lyckligare, lugnare, friare och till och med få ett starkare immunförsvar och en förbättrad sårläkningsförmåga. Välkommen till en svensk pedagogisk metod för skrivterapi; glädjefylld, varsam och delvis forskningsunderstödd, använd i cirka tio år.

Vad är då skrivterapi? Och är det möjligt att skriva sig fri? Vad sker i den skrivterapeutiska processen och vem kan lära sig att använda de skrivterapeutiska metoderna? Välkommen att ta del av grundkursen i skrivterapi från Skrivhälsan med ett kreativt sätt att arbeta och se på läkningen i samband med skrivterapi samt att inspireras av den teoribildning och personliga erfarenhet som ligger till grund för detta synsätt. Utbildningen i skrivterapi med metoden Skrivhjärtat hittar du längre ner.

Terapeutiskt skrivande och skrivande som friskvård

När jag skriver min berättelse får jag syn på mig själv, i ett sammanhang. Förändrar jag berättelsen förändras bilden av mig. Så blir terapeutiskt skrivande en spegel, för mig att kunna se, lära känna, bekräfta – och älska den som är jag. Skrivande som friskvård och personlig utveckling.

Skrivandet är också ett språk. Utöver den rationella nivån finns den symboliska, mytiska och poetiska, som leder till ett läkande skrivande. Denna tillhör bildernas och sinnenas värld. När jag skriver ur fantasin, poetiska texter eller en saga, finns alltid ord och bilder som talar till mig. Om jag tar mig tid att lyssna, öppet och mottagande.

Slutligen kan skrivandet vara min personliga bro; min spång till den jag innerst inne är. Förbinder inre med yttre, tankar med känslor, psyke med kropp. Medvetet med omedvetet, drömmar med verklighet, mörker med ljus. Och sårat med läkning. Det terapeutiska skrivandet leder mig vidare så att jag får vara den jag innerst är, färgstark, fri.

Teorin bakom Skrivhjärtat skrivterapimetod?

Skrivterapimetodens teoretiska del har sin grund i kursledaren Ann Westermarks egen erfarenhet av terapeutiskt skrivande som barn och ung vuxen samt från många års arbete med utvecklandet av en egen pedagogisk metod i skrivterapi. Därtill finns starka influenser från olika skolor, såsom Jungiansk psykologi analytiskt orienterad, Bildterapi (Niarte), drömarbete enligt Monte Ullmans metod, Mindfulness och självmedkänsla och självomsorg, KASAM enligt Aaron Antonovski och från inspiratörer såsom Joseph Campbell, Julia Cameron, David H Rosen, Donald W Winnicott, Melanie Klein med flera, och så psykologiprofessorn James W Pennebaker.

Aktuella utbildningstillfällen

Skrivterapi • Forsvik

Vad skriver ditt hjärta – i ett läkande skrivande? Denna helgkurs, fredag till söndag med helpension i enkelrum, passar dig som vill prova på en svensk pedagogisk metod för skrivterapi; glädjefylld, varsam och delvis forskningsunderstödd, använd i cirka tio år.

Kurslängd
3 dagar
Pris
7990 kr
Ledare
Ann Westermark
Ann Westermark

Om Ann Westermark

Jag är beteendevetare och professionell skribent, certifierad bildterapeut (med grundläggande psykoterapikompetens – steg 1) och diplomerad copywriter. Min långa erfarenhet av terapeutiskt skrivande och arbete med hälsofrämjande skrivande och tekniker, är såväl främjande och före­byggande (för allmänheten, personalgrupper och professionella skribenter) som medvetna hälso­insatser i en del av en vidare läknings­process.

Min erfarenhet av målgrupper inom vården, patientgrupper och föreningar är allt från projekt inom socialpsykiatrin till workshops och arbete med människor med panikångestsyndrom, psykisk ohälsa, bipolär sjukdom, långtidssjukskrivning och fysisk värk, kvinnor med erfarenhet av sexuellt våld, anhöriga till människor som utsatts för sexuellt våld, kvinnor och män som smittats av Hepatit C och många andra.

Helgkurserna i skrivterapi med metoden Skrivhjärtat har funnits sedan 2008. En varsamt omtumlande metod och process som har fått mycket positiva omdömen.

Till toppen