Skriv dig fri – med skrivterapi

Vill du skriva dig fri? Med papper och penna i handen kan vi enligt forskningen skriva oss lyckligare, lugnare, mer levande och fria, och till och med få ett dokumenterat starkare immunförsvar. Varmt välkommen till Skrivhälsans skrivterapimetod Skrivhjärtat®; en svensk pedagogisk metod för skrivterapi – glädjefylld, varsam och till delar forskningsunderstödd, spridd under snart 20 år i form av föreläsningar, workshops, kurser och utbildningar. Läs mer om metodens innehåll och värdegrund, teoretisk utgångspunkt, om tips och råd samt om de kurser och utbildningar som erbjuds i Skrivhjärtat-metoden® i Sverige i dag.

Det som utmärker Skrivhjärtat-metoden är att den utgår från kreativitet och det fria skapandet i en lekfull, hälsofrämjande inre kommunikation bortom ”rätt och fel”. Vi startar inte i svårigheter och psykiska trauman, utan tar tvärtom avstamp i ett varsamt, lekfullt och personligt utforskande skapande. Efter flera fördjupande steg i den kreativa skrivandeprocessen, med intuitiva berättelser och skrivövningar av alla de slag, stänger vi den kreativa dörren om oss, för att med ljus och lykta, från ett annat perspektiv och med fortsatt omsorg om oss själva, söka mening och sammanhang i det skrivna. Insikter och frågeställningar som letar sig fram i denna hälsofrämjande process överraskar ofta med en mjuk, autentisk klarhet: ”Ja men precis så”, ”Tänk ändå! Detta visste jag på någon nivå inom mig, men jag har inte förstått det eller sett det så här tydligt.” Basen i metoden utgörs av medveten närvaro och självomsorg, och målet är existentiell hälsa via ökad självkännedom om de egna verkliga behoven i kombination med förståelse för och förmåga att hantera livet som det är och har varit.

Skrivhjärtat är en snäll metod som bygger på att vi tar hand om oss själva med självmedkänsla och självomsorg. I det inledande steget Famnen finns en ”grind” som du inte kommer förbi för att ta dig vidare till steg 2 om du inte ger ett löfte om att ta vara på dig på rätt sätt i processen. För att förmå stå på sin egen sida behöver man också kunna vara medvetet närvarande, här och nu i tid och rum: utom och inom sig själv. För en del Skrivhjärtat-skrivare är det Famnen som haft den största och viktigaste positiva påverkan på livet i vardagen.

I Skrivhjärtat-metoden arbetar vi med intuitivt hälsofrämjande skrivande, med kommunikation mellan medvetet och omedvetet, vi arbetar med flöde och form, och mycket annat. Den högra hjärnhalvan, som är dominant för det visuella, cirkulära, för intuition och drömmar, intoning och stämning, relationer, upplevelsen av mening och sammanhang och av att upptäcka det ”nya”, som kan leda till bestående förändring, är central i metoden. Höger hjärnhalva får sin självklara plats vid sidan av den i vår kultur så överskattade vänstra hjärnhalvan.

Metoden Skrivhjärtat utvecklade jag 2005 till 2006 och presenterade i bokform 2008. Berättelsen om hur metoden kom till är i mina ögon hoppingivande. Kort sagt var utvecklingen organisk, med upprinnelse i frågor från tidigare kunder. Användare av Författarkortleken hörde av sig och ville veta hur man kunde skriva mer strukturerat om sitt liv utifrån korten och fantasin, i terapeutiskt och livsberättande syfte. Svaren jag gav kopierades och byggdes på allt eftersom nya frågor kom in, och efter en tid hade jag skrivit samman ett material som blev kärnan i en ny metod, med en tydlig struktur, som jag visste behövdes. När man lanserar en produkt kan man bara vara säker på en sak; den kommer att användas på fler sätt än du anar och du kan inte styra förloppet. För min del kunde jag i efterhand se att Skrivhjärtat redan fanns gömd som en potentiell metod inne i Författarkortleken. På något sätt kunde andra se igenom detta, och hjälpte mig i sina frågor att utveckla metoden. Hundratals och åter hundratals deltagare har sedan dess arbetat med Skrivhjärtat och för mig är den stora glädjen att få ta del av så många starka, positiva berättelser om vad som skett till följd av skrivandet.

Många deltagare har genom åren varit samtalsterapeuter och professionella utövare inom olika människovårdande yrken, som vill lära sig metoden för egen del och senare eventuellt utbilda sig vidare. Andra har deltagit enbart för sin egen hälsas skull, kanske trötta och slitna på grund av en stressig vardag eller livssituation alternativt sjukskrivna för utmattningsproblematik, depression eller annat. Tillsammans utgör vi en grupp i vilken alla har lika stor plats, och vi lär av varandra. Gemensamt för deltagarna är intresset för personlig utveckling och en öppenhet för metoden Skrivhjärtat med olika former av lustfyllda kreativa konstnärliga uttryck via skrivandet, bortom prestationskrav. Du behöver inte vara bra på att skriva för att kunna delta, men ha en vilja att ge skrivandet och samtal om det skrivna en chans, tillsammans med andra i en god och trygg gemenskap. Dina kurskamrater kommer, tillsammans med 7-stegsmodellen Skrivhjärtat, att utgöra det största värdet för dig under kursen.

Metoden har kontinuerligt utvecklats och förfinats, och en ny och innehållsmässigt fördjupad utgåva av boken Skrivhjärtat ges ut våren 2024 (A Westermark, Skrivhälsan Förlag) och ersätter den tidigare boken. Metoden, med de karaktäristiska sju stegen med begynnelsebokstaven F, och metoden i sin grund, är fortfarande densamma.

Teoretisk grund

Skrivterapimetodens teoretiska del har sin bas i min personliga erfarenhet av terapeutiskt skrivande som barn och ung vuxen, från många års utvecklande av en egen pedagogisk metod i hälsofrämjande skrivande och skrivterapi – och drygt 30 års erfarenhet som ledare av skrivarkurser, skrivarretreater och hälsofrämjande skrivande i olika former. Skrivhjärtat har därtill starka influenser från olika skolor, såsom Jungiansk psykologi analytiskt orienterad, Bildterapi (Niarte), drömarbete enligt Monte Ullmans metod, Mindfulness, självmedkänsla och självomsorg, Existentiell hälsa enligt WHO:s kriterier, KASAM enligt Aaron Antonovski samt från inspiratörer såsom Julia Cameron, Joseph Campbell, Marie-Louise von Franz, Clarissa Pinkola Estés, Jean Shinoda Bolen, Brené Brown, David H Rosen, Donald W Winnicott och många fler, och så givetvis psykologiprofessor James W Pennebaker som vi har forskningen om skrivterapi att tacka för.

Deltagare som har arbetat med Skrivhjärtat brukar förvånas över hur mycket man lär sig om sig själv och sitt inre liv på kort tid. Insikterna skrivs ned i loggdelen i boken, så att det inre ”guldet” vaskas fram och bevaras. Det första steget ”Famnen” gör som regel snabbt en positiv skillnad – och ibland förändras den inre kommunikationen för resten av livet, ett litet steg i taget i takt med att man tränar på metoden. Så har det varit för mig, Ann. Skrivandet och förhållningssättet gentemot mig själv är och har varit livsavgörande. Jag kan bara säga tack till skrivandets läkande kraft och glädjen som kommer ur ett skrivande hjärta.

Vill du vara med på en kurs i skrivterapi med mig; varmt välkommen.

Aktuella utbildningstillfällen

Skrivterapi • Göteborg

Skrivhjärtat – dörren på glänt, är en kreativ processledd introduktion till ett hälsofrämjande, konstnärligt fritt skrivande och skapande med den svenska strukturerade skrivterapimetoden Skrivhjärtat.

Kurslängd
1 dag
Pris
2900 kr
Ledare
Ann Westermark
Skrivterapi • Forsvik

Vad skriver ditt hjärta – i ett läkande skrivande? Denna helgkurs, fredag till söndag med helpension i enkelrum, passar dig som vill prova på en svensk pedagogisk metod för skrivterapi; glädjefylld, varsam och delvis forskningsunderstödd, använd i cirka tio år.

Kurslängd
3 dagar
Pris
7990 kr
Ledare
Ann Westermark
Ann Westermark

Ann Westermark

Jag är beteendevetare och professionell skribent, certifierad bildterapeut (Niarte) och har en grundläggande psykoterapi­kompetens – steg 1, med påbyggnad i bland annat jungiansk psykologi, biblioterapi och Mindful Self Compassion. Mitt arbete med skrivterapi och hälso­främjande skrivande syftar till att främja existentiell hälsa och att hjälpa människor att öka sin psykologiska motstånds­kraft (resiliens) så att de kan stå stadigare på jorden, bättre förberedda på livets olika utmaningar. Den skrivterapeutiska metoden Skrivhjärtat, som jag arbetade fram 2005 – 2006, är såväl främjande som före­byggande och läkande. Varmt välkommen att ta del av kursutbudet på sidan och att höra av dig om du har frågor.

Vad är skrivterapi?

Vad är skrivterapi, och vad kännetecknar ett sant terapeutiskt skrivande? Svaret är inte solklart och jag ser i alla fall tre perspektiv som kan vara behjälpliga.

  1. Avsikt: ”Min avsikt är att skriva terapeutiskt.” Skrivterapin handlar här om att skriva för att uttrycka känslor, tankar, minnen och föreställningar i den inre världen i syfte att må bra, bättre förstå sig själv, utvecklas eller läkas.
  2. Effekt: ”Jag skriver – och upplever en terapeutisk effekt.” Här är det effekten som avgör att skrivandet är terapeutiskt, oavsett ursprunglig avsikt.
  3. Metod: ”Jag följer en skrivterapeutisk metod.” Enligt denna definition är det metoden som avgör att skrivandet är terapeutiskt. Handlingen i sig är utslagsgivande, oavsett avsikt och effekt.

Andra sätt att besvara frågan är naturligtvis att processen (inte produkten) är i fokus i en skrivterapi, och att den sker för skribentens egen skull, bortom det vi kallar rätt och fel, bra och dåligt. Det finns även former av skrivterapi där terapeuten tecknar ned klientens berättelse och läser upp den i terapirummet, alternativt att klienten skriver brev till terapeuten i stället för att berätta muntligt. Till skillnad från det du uttalar muntligt finns det skrivna kvar på pappret eller skärmen, utanför dig – att läsa och ta del av och att reflektera över som ett eget objekt. Var och en som har läst i sin gamla dagbok eller en nedskriven dröm vet hur det är att ta del av vad man en gång skrivit, och att upptäcka att mycket har hänt sedan orden sattes på pränt. Brev till sig själv (exempelvis från en ålder till en annan, en aspekt eller känsla till en annan, eller från framtiden till nu eller då, eller vice versa), brev (som inte postas) riktat till en verklig person, dagboksskrivande i alla de former, dikter, reflektioner och nedtecknande av minnen eller nattliga drömmar utgör många gånger också en form av terapeutiskt skrivande. Och vem ska avgöra vad som är terapeutiskt och inte?

Etymologiskt härrör ordet ”terapi” från grekiskans therapeia som betyder service, behandling eller tillsyn. Det grekiska verbet ”therapeuo” översätts närmast med ”väntar på”. Terapeuten (från grekiskans therapon) är en tjänare som väntar på att utföra sina tjänster. Om vi utgår ifrån att väntandet i sig är centralt i terapeutens roll, tänker jag att det även kan återspegla förmågan att på rätt sätt vänta in en klient, konfident eller patient. När vårdgivare i dag pratar om terapi kan det översättas med behandling av många olika typer av sjukdomstillstånd och skador, men i en vardaglig kontext betyder ändå terapi – exempelvis i fråga om att gå i terapi – behandling av psykiska åkommor med hjälp av i första hand samtal; ibland i kombination med uttryckande konst, bild eller skrivande. I en terapiform med existentiell grund, såsom exempelvis i Skrivhjärtat-metoden, utgör de stora livsfrågorna om människans villkor, upplevelse av mening och sammanhang samt hennes motståndskraft mot livets olika påfrestningar (resiliens) en naturlig bas.