Ann Westermark

Jag är beteendevetare, certifierad bildterapeut (med grundläggande psykoterapiutbildning – steg 1), skribent och författare. Min specialitet är skrivutveckling, hälsofrämjande kommunikation och skrivterapi, med egna metoder för kommunikation och hälsa.

När det gäller skrivandet arbetar jag med skrivarkurser och skrivarretreater i Sverige och utomlands för privatpersoner, samt med personlig författarcoachning och stöd i skrivprocessen även för medarbetare och chefer, professionella skribenter och arbetsgrupper. Läs mer om mina skrivarkurser på Zanzibar, Malta, Gozo (Maltas systerö) och i Sverige.

När det gäller hälsofrämjande arbetsplats och hälsofrämjande ledarskap arbetar jag med kommunikation för ledare, team och medarbetare.  Det sker i föreläsningsform, med workshops och i kortare och längre utvecklings- och träningsprogram. Feedback, kommunikationens KASAM, Nonviolent communication, den goda berättelsen, medarbetarsamtal och det ”svåra” samtalet är exempel på favoritområden. Jag trivs som fisken i vattnet på scenen och i arbetet med individ- och grupprocesser.

Min verksamhet driver jag i Skrivhälsan AB; ett kreativt centrum för skrivande och skapande kopplat till skrivande & kommunikation som friskvård, personlig utveckling och hälsa. Ju fler sidor vi har tillgång till inom oss, desto lättare får vi att skapa det som är bra för oss. Och ju friare samspel vi har mellan den yttre och inre världen, mellan huvud och kropp, tankar och känslor, medvetet och omedvetet, desto helare blir vi som människor.
Innerst inne är vi alla skapande, med möjlighet att påverka vår livssituation.

Ledarskapsutvecklingen grundas i en modell för hälsofrämjande arbetsplats, bestående av en bas av uppskattande förhållningssätt (AI), bärande väggar av självkännedom och kommunikation samt tak av mål & måluppfyllelse. I arbetet för en hälsofrämjande arbetsplats bidrar jag med ledarutveckling, team- och medarbetarutveckling med fokus på kommunikation och hälsa.

Läs mer på: ledarlyftet.se

Formell bakgrund:

Ann Westermark har 30 års erfarenhet som professionell skribent och utbildare. Hon är i grunden informatör och diplomerad copywriter (DIHM) samt beteendevetare och certifierad bildterapeut (med grundläggande psykoterapikompetens – steg1). Hon har fortbildning inom biblioterapi, existentiell psykologi, ledarutbildning UGL, Nordiska folkhögskolans skrivarlinje i Kungälv och analytisk psykologi (jungianskt inspirerad) på IAP Skeppsbron, Stockholm. Hon har intresserat sig för drömtolkning, och har retreatledarutbildning samt en grundläggande coachutbildning. De senaste tjugo åren har hon lett skrivarkurser och skrivarretreater med fokus på flöde och inspiration i skrivprocessen i både Sverige och utomlands samt föreläst och utbildat näringslivet i kommunikationens kraft och möjligheter kopplade till kreativitet och hälsa med en hälsofrämjande arbetsplats som mål. Ann Westermark är även aktiv som skrivterapeut med den skrivterapeutiska metoden Skrivhjärtat (2006) som grund. Se aktuella kurser på: skrivterapi.se.

Bokutgivning:

Förutom ett stort antal artiklar har hon under åren publicerat flera böcker; som ensam författare eller tillsammans med andra. Livstro, Hela livet, Texter om livet (samtliga Liber förlag) Integrerad Kompetens (Global Forum och Västra Götalandsregionen), Det sista kapitlet – En bok om vård i livets slutskede (Inspira Förlag), Lilla Havsboken (Rockström), Essensens Visionsbok (Tamro AB) och konstboken Tore Kurlberg – Utsikt från ett fönster (Stiftelsen Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt) är några exempel. Mest känd är hon för Författarkortleken (2005) och Skrivhjärtat (2008) som används över hela landet samt för ledarskapsboken Alla är vi ledare – metod för en hälsofrämjande arbetsplats (A. Westermark & K. Lindgren). I mars 2016 gav Ann ut boken Skrivandets energi – skriv i strömmen mellan känt och okänt. Den handlar om och inspirerar till skrivglädje och flöde i syfte att må bra i sitt skrivande och skriva för sin egen skull. Läs mer under Böcker.

Ann Westermark

Ann Westermark