Böcker av Ann Westermark

Ann Westermark har publicerat ett flertal böcker, ensam och tillsammans med andra. Livstro, Hela livet, Texter om livet (samtliga Liber förlag) Integrerad Kompetens (Global Forum och Västra Götalandsregionen), Det sista kapitlet – En bok om vård i livets slutskede (Inspira Förlag), Lilla Havsboken (Rockström), Essensens Visionsbok (Tamro AB) och konstboken Tore Kurlberg – Utsikt från ett fönster (Stiftelsen Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt) är några exempel.

Mest känd är Ann för Författarkortleken (2005) och Skrivhjärtat (2008) som används över hela landet samt för ledarskapsboken Alla är vi ledare – metod för en hälsofrämjande arbetsplats (A. Westermark & K. Lindgren).

Sommaren 2016 gav Ann Westermark ut boken Skrivandets energi – skriv i strömmen mellan känt och okänt. Den handlar om och inspirerar till skrivglädje och flöde i syfte att må bra i sitt skrivande och att skriva för sin egen skull. Läs mer under respektive böcker.

Böcker av Ann Westermark

Läs mer om respektive bok

– skriv i strömmen mellan känt och okänt

Av: Ann Westermark

Skrivandets Energi av Ann Westermark

Nyhet! I din bokhandel från 13 juni 2016. Vill du ha Skrivandets energi och skriva i strömmen mellan känt och okänt, läs smakprov och beställ här.

Bok

 – metod för en hälsofrämjande arbetsplats

Av: Ann Westermark och Karina Lindgren

Alla är vi ledare

Så väl beskrivet om uppskattande förhållningssätt, reflektion, feedback, coachande, goda berättelsen och mycket annat…

Inspirationsverktyg

5000 ex sålda!
Av: Ann Westermark

Författarkortleken

Bästa hjälpen att uppfylla skrivdrömmen; dra ett kort och skriv en berättelse på tre minuter, förundras över flödet.

Bok

Av: Ann Westermark

Skrivhjärtat

En varsam och kraftfull skrivterapi i hemmets lugna vrå, för ökad självkännedom, skaparkraft och empowerment.