Ledarskapsutveckling

för en hälsofrämjande arbetsplats – nu.

Alla vill ha den men bara ett fåtal tycks veta hur man ska ta fram och bevara den. En hälsofrämjande arbetsplats kommer inte av sig själv, den skapas efter hand med hjälp av kunskap, målmedvetenhet och några riktigt bra verktyg. Den bästa starten är att föreställa sig den, se värdet av den i den egna verksamheten och tro på att den är möjlig att åstadkomma med hjälp av ett ledarskap som tydligt visar vägen.

Det finns många goda skäl att arbeta med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Även för småföretag och verksamheter med begränsade ekonomiska resurser.

En hälsofrämjande arbetsplats är en god grogrund för långsiktig framgång; framgång i laganda och samarbetsklimat, framgång i nyrekrytering och talent management, framgång i arbetsglädje och effektivitet, kundrelationer och ökad frisknärvaro och därmed även i lönsamhet. Vår övertygelse är att det inte finns något tak för framgång och ett hälsofrämjande ledarskap. När människor vill vara sina bästa jag, och hjälper varandra att växa vidare, kan arbetsplatsen bli ett hälsofrämjande växthus för individer, team och ledning. Presterar vi bättre, individuellt och i team, när vi känner arbetsglädje, blir uppskattade och tror på oss själva och det vi gör tillsammans? Självklart är det så.

I boken Alla är vi ledare – metod för en hälsofrämjande arbetsplats (Av: Ann Westermark och Karina Lindgren) presenterar vi en enkel metod att arbeta utifrån, steg för steg i den ordning och takt man själv väljer. Arbetssättet vilar på vetenskapliga salutogena grunder såsom exempelvis KASAM (Aaron Antonovsky). Beställ boken eller hör av er för ett första samtal.

Ledarskapsutveckling med Alla är vi ledare

Ledar- och medarbetarutveckling

Är du intresserad av att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, se våra ledarutvecklingsprogram och medarbetarutvecklingsprogram. Egentligen är det så självklart att arbeta för en arbetsmiljö som främjar, och inte motverkar, hälsa och framgång. Vad skulle det betyda för er om det blev roligare att arbeta med mer energi i teamet, en ökad frisknärvaro, mer av god kommunikation, ett coachande förhållningssätt, en lärande organisation, mer positiv feedback till och från varandra, en högre måluppfyllelse... Vad är värdet av en hälsofrämjande arbetsplats för er?

När det gäller hälsofrämjande arbetsplats och hälsofrämjande ledarskap arbetar jag, Ann Westermark, i första hand med kommunikation för ledare, team och medarbetare. Det sker i föreläsningsform, med workshops och i kortare och längre utvecklings- och träningsprogram. Feedback, kommunikationens KASAM, Nonviolent communication, Den goda berättelsen, medarbetarsamtal och det ”svåra” samtalet är exempel på favoritområden. Jag trivs som fisken i vattnet på scenen och i arbetet med individ- och grupprocesser. Hör av er för att få referenser från genomförda uppdrag som liknar det ni söker.

Kort om vår modell för en hälsofrämjande arbetsplats:

Ledarskapsutvecklingen grundas i en enkel modell för hälsofrämjande arbetsplats, bestående av en bas av uppskattande förhållningssätt (AI), bärande väggar av självkännedom och kommunikation samt ett tak av mål & måluppfyllelse. Modellen presenteras i boken Alla är vi ledare, och är skapad av författarna i ett nära samarbete. Arbetssättet vilar på vetenskapliga salutogena grunder såsom exempelvis Aaron Antonovskys begrepp KASAM (känsla av sammanhang via meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet). Ledarskapsarbetet sker företrädesvis i en företagssamverkan mellan Skrivhälsan AB och Kareva Business & Values AB, där min kollega Karina Lindgren och jag samverkar och inspirerar varandra för att även vi ska utveckla och bevara en hälsofrämjande arbetsplats för egen del. Denna företagssamverkan presenteras i den gemensamma utbildningsportalen www.ledarlyftet.se Välkommen att läsa mer om oss och våra erbjudanden där.

Skriv i jobbet

Är du chef och ledare med intresse för skrivutveckling på djupet, se Skrivhälsans hälsofrämjande Skriv i jobbet; Skrivarretreat, företagsanpassad.

Ledarskapsutbildade chefer och ledare
Ledare och chefer i samtal
Ledare och chefer vandrar mot havet
Ledarskapsutveckling med samtal och diskussioner
Ledarnas litteratur
Utvecklande samtal ledare emellan