Skriv i jobbet

– bra kompetensutveckling i skrivande för dig som skriver i arbetet

Skriv i jobbet ger företagsanpassad utbildning i skrivande och kommunikation för dig som är chef och ledare, kommunikatör, journalist, redaktör och skribent, och för övriga som skriver i arbetet. Skrivandet handlar om kommunikation; en dubbelriktad process i vilken skribenten når fram till och berör sin mottagare. Med hjälp av bra texter och en god kommunikation kommer vi långt i vårt arbetsmässiga skrivande, men för att en professionell skribent ska orka vara nytänkande och skapande över tid, behövs påfyllning av energi och en bra kompetensutveckling kopplad till såväl skrivutvecklingen som till hela människan.

Vi som skriver i jobbet är våra egna verktyg. Med hjälp av tangenter och en skärm skapar vi text efter text ur oss själva och de källor vi har att använda oss av. Det som är svårt ska göras enkelt, det dunkla göras klart. Få arbeten är så krävande som skribentens. Och få är så roliga och utmanande.

Med Skriv i jobbet vill jag erbjuda riktigt bra utbildningar i skrivande, för professionella skribenter och andra som skriver i sitt arbete, där både skrivandet som process och den som skriver främjas långsiktigt. Textresponsen är central, liksom verktyg för kreativitet och nyskapande, så att en långsiktig och bestående skrivutveckling blir möjlig. Vill du veta vad andra har sagt om Skrivhälsans utbildningar, se recensionerna eller be om referenser.

Varmt välkommen till Skrivhälsans kompetensutveckling i skrivande.

Ann Westermark

Aktuella utbildningstillfällen