Om Skrivhälsan AB

Skrivhälsan AB – 30 år

Skrivhälsan AB, med kulturen och kreativiteten i hjärtat, grundades av Ann Westermark i Göteborg. Verksamheten startade som enskild firma 1991 och ombildades till aktiebolag 2005, vilket innebär att Skrivhälsan AB har fyllt 30 år.

Skrivhälsans uppdrag är att, tillsammans med andra goda krafter, göra vardagen lite bättre för många, genom att aktivt verka för skrivandet som personligt uttryck och för hälsofrämjande arbetsplatser och team, med kommunikation, kreativitet och kultur i fokus. Arbetet har två tydliga inriktningar – skrivande och hälsa. Fältet spänner över skrivutveckling såväl i jobbet som för privatpersoner och skrivterapi samt hälsofrämjande kommunikation.

Skrivutveckling – som varar

På skrivutvecklingens område har vi skrivarkurser i Sverige och utomlands på vackra utvalda platser. Zanzibar utanför Tanzanias kust, Malta och Maltas systerö Gozo mitt i Medelhavet är några sådana exempel. Hit hör även föreläsningar, workshops och utvecklingsprogram samt intuitivt skrivande som friskvård och empowerment med fokus på möjligheter och det friska; alla som vill skriva kan skriva, det är grunden. Liksom coachning för privatpersoner och handledning för professionella skribenter, chefer och arbetsgrupper i praktisk skrivutveckling. Skrivhälsan har även en förlagsutgivning i Skrivhälsan AB förlag. Se Alla är vi ledare, Författarkortleken, Skrivhjärtat, Skrivandets energi med flera under ”Böcker”.

Hälsofrämjande arbetsplats – nu

När det gäller hälsofrämjande arbetsplats, och förverkligandet av en sådan, är det ökad medvetenhet, målmedvetenhet och kommunikation som är de främsta nycklarna. Skrivhälsans insatser sker i föreläsningsform, med workshops och i kortare och längre utvecklings- och träningsprogram. Feedback, kommunikationens KASAM, Nonviolent communication, Den goda berättelsen, medarbetarsamtal och det ”svåra” samtalet är exempel på favoritområden. I ledarskapsutvecklingen samverkar Skrivhälsan AB med Kareva Business & Values AB genom den gemensamma utbildningsportalen ledarlyftet.se

Miljöpolicy

Skrivhälsans logo
Författarcoaching i Göteborg
Skrivhälsans ateljé