Forskning och fakta om skrivande och skapande

17 april, 2019|

Artikel hos forskning.se Skrivterapi – en billig väg till hälsa Författare: Johan Frisk (2018-09-24) C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete När orden visar vägen – En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av metoden Skrivhjärtat. Författare: Josefine Borg (2009-07-01) Sammanfattning: Kvinnors psykiska ohälsa ökar samtidigt som intresset för personlig utveckling är större än kanske någonsin tidigare. Hösten [...]