Skriv på! av Elizabeth George. Bild: Norstedts

Jag har läst Elizabeth George lärorika bok Skriv på! som kan få alla med författardrömmar och ambitionen att skriva en egen bok att lära sig hur man bygger en roman från grunden. Som författare till tjugofyra romaner är Elizabeth George en av de mest framgångsrika författarna i sin genre och i Skriv på! delar hon generöst med sig av sina kunskaper om hur hon går tillväga vid skrivandet av sina böcker.

Hon ger praktiska råd såsom vad man ska tänka på när man bygger upp innehållet i boken, bygger scenerna, vilka perspektiv man kan använda och hur karaktärerna får liv i de noga genomtänkta miljöer som handlingen utspelar sig i.

Elizabeth George, född 26 februari 1949 i Warren, Ohio, är en amerikansk kriminalförfattare. Flera av hennes böcker handlar om kriminalinspektören Thomas Lynley och Barbara Havers och dessa böcker ligger till grund för TV-serien Kommissarie Lynley.

Efter att i över trettio år ha undervisat i kreativt skrivande, internationellt och nationellt, är hon en fena även på att lära ut skrivandets hantverk. I boken Skriv på! delar hon också med sig av andra välkända författares kunskaper, bland annat Ernest Hemingway, Stephen King och John Irving.

Boken är fascinerande för den som skriver själv såväl som för den som från insidan vill förstå hur en lysande författare skriver en bok. Skriv på! är även en användbar guide för nybörjare som steg-för-steg-illustration. Den har mycket att lära ut om allt från att utveckla karaktärer och beskriva landskap till att välja perspektiv.

Mina godbitar från boken är:  

Elizabeth George.

Skrivprocessen i ett nötskal

  • Skrivprocessen i ett nötskal är en hjälpsamt utökad innehållsförteckning som är väldigt användbar, även då man vill hoppa tillbaka och snabbt hitta det man söker. Här får jag en snabb och enkel vägledning till vilket kapitel i boken som till exempel handlar om att ”skapa personer” (kapitel 1, 3, 5, 15 och 20). I kapitel 5 beskriver Elizabeth hur hon analyserar varje person som ska bli en karaktär i boken. Hon sätter in karaktären i en relation och ger den en personlig familjehistoria, en kompetens och tydliggör exempelvis behov; behov av att göra sin plikt, behov av tillhörighet, behov av spänning med mera. Hon ger även karaktärerna ett tänkbart ohälsosamt eller patologiskt beteende såsom tvångsföreställningar, hypokondri, självbedrägeri eller förnekelse.

Sjustegsmodellen

  • Sjustegsmodellenär en mall för romanens sju viktiga byggstenar. Den första byggstenen är Lockbetet med syfte att fånga läsarens uppmärksamhet genom att få denne att undra vad som ska hända när historien utvecklar sig. Här ska läsaren bland annat få möta en konflikt, få uppleva känsla, spänning, nyfikenhet och mysterier.

Byggsten nummer två; Den första höjdpunkten, ska förmedla en förändring i berättelsen på något sätt. Oväntade upplysningar eller tidigare okänd fakta dyker upp i handlingen, något uppdagas om en person eller en ny person dyker upp i handlingen.

I den tredje byggstenen; Mittpunkten ökas intensiteten i dramat av ytterligare information, till exempel i form av att en person avslöjar ett hot, någon skiljer sig, försvinner eller dör. Här ska återigen läsarens intresse stegras.

Den fjärde byggstenen; Andra höjdpunkten, ska avsluta romanens komplikationsfas. Nu finns det inget nytt att tillägga och lösningen på de kriser som ägt rum leder obönhörligt till romanens klimax.

I den femte byggstenen; berättande klimax, bör spänningen ha nått sin höjdpunkt och huvudpersonerna måste bestämma sig för vad de ska göra för att klara av situationen. Beslutet kan innebära en risk; fysisk, mental, psykologisk eller emotionell.

När huvudpersonen har fattat sitt beslut inträffar dramats höjdpunkt, som är den sjätte byggstenen; Dramatiskt klimax. Det kan vara en jakt, ett slagsmål eller en strid i actiondramat eller juryns utslag, slutplädering, avslöjandet av brottslingen eller straffet i ett domstolsdrama.

De sista trådarna i berättelsen knyts slutligen ihop i den sjunde byggstenen; Upplösningen. Här får man analysera och förklara på ett sätt som tillfredsställer läsarens önskan av logik i en ologisk värld.

Karaktärsteckning, tips på lista

  • Checklista på personerinnehåller allt från namn, ålder och hårfärg till gångstil, sexualitet, barndomsupplevelser, rädslor, fiender och mycket mera. Denna checklista är väldigt användbar vid personanalys av karaktärerna i en bok. Checklistan är till hjälp för att författaren ska lära känna sina egna karaktärer, så att författaren vet så mycket som möjligt om dem. Endast en liten del av all denna fakta kommer att användas i boken, men ju mer författaren har koll på sina karaktärer desto trovärdigare blir de i romanen.

Romanen i fem faser

  • Gustav Freitags pyramid visar fem olika faser som författaren går igenom under sitt skrivande. Den första fasen; Situation, är romanens inledningsskede där författaren ägnar sig åt att bygga upp historien genom att utforma förhållanden mellan personerna. Detta i form av motstånd, tvång eller konflikter mellan personerna.

Under fas två; Komplikationsfasen, blir handlingen intensivare. Det blir spänning och konflikter mellan personerna eftersom deras behov, önskemål och avsikter möter motstånd.

Handlingen hettar till i den tredje fasen; Klimaxfasen. Höjdpunkten är nådd vilket leder till pressade och överansträngda personer.

I den fjärde fasen; Upplösning, släpper spänningen i och med de avslöjanden och erkännanden som görs. Till sist leder alla de förändringar som personerna genomgått till den sista fasen; Lösningen.

 

Jag har läst…

Bok: Skriv på!

Författare: Elizabeth George

Förlag: Norstedts Förlag, Stockholm, 2017 (2:a upplagan)

 

Text och foto: Annika Jacobsson

E-post: annikajacson68@hotmail.com