Lars Åke Augustsson klassiker Lust att skriva är en handbok i prosakonst. Som titeln antyder betonas allas möjligheter att skriva och hitta upptäckarglädjen som ligger i det litterära skapandet. Boken inleds med ord om vikten av att läsa, om att våga överskrida sanningsgränsen och släppa loss fantasin. Sedan följer kapitel om prosans viktigaste ingredienser: miljöskildring, karaktärsskildring, scener, dialog konflikt och spänning.

Augustsson har intervjuat nio andra författare om deras syn på olika sidor av det litterära skapandet. Vi möter Katarina Mazetti, Ove Allansson, Henning Mankell, Fateme Behros, Inger Edelfeldt, Hans Gunnarsson, Elsie Johansson, Kerstin Ekman och Mirja Unge.

Lars Åke Augustsson är född i Bengtsfors i Dalsland och är numera bosatt i Dala Floda i Dalarna. Efter universitetsstudierna arbetade han som kontorist och sedan 1974 har han varit författare på heltid. Han har skrivit nästintill ett femtiotal böcker och har mångårig erfarenhet som kursledare i litterärt skrivande.

Sanningsgränsen

När det gäller gränsen för vad som är sanning och fiktion: ”Låt oss överblicka gränslandet mellan sanning och dikt, fakta och fiktion. Bakom oss har vi faktas och de sanna berättelsernas värld. Framför oss utbreder sig en vy över diktens land. Där råder en större frihet än där de vardagliga sanningskraven styr. Det är inte ett laglöst land – men du bestämmer själv lagarna”, säger Augustsson.

Han säger vidare att dikta är att etablera ett ingenmansland, en frizon, mellan det vi skriver och det som är vi själva. Ett första steg ut i denna frihet kan vara att skriva om sitt eget liv som om det handlade om en han eller hon och inte om ett jag. Han säger även att det som skiljer dikten från vardagslögnen är framför allt dess syfte. Vardagslögnen griper vi till för att klara oss ur något tillfälligt dilemma medans diktens syfte är att upptäcka sanningen.

Att välja de rätta orden

Jobbet är att välja de rätta orden och av dem bygga de rätta meningarna. Några få gör de valen instinktivt, i hjärtat eller hjärnan och skriver rätt på en gång. Redan från de första orden jag skriver etablerar jag regler om tempus, satslängd, ordval och om det skrivs i första eller tredje person. Även om jag inte tänker på dessa regler finns de där. Ungefär som de vanligen dolda tecknen för tabbar och radslut som finns i en dators ordbehandlingsprogram, säger Lars Åke Augustsson.

Våga skriva skit för att sedan skriva bra

Rädslan för att göra bort sig kan avhålla oss från att våga oss på något nytt och okänt, från att ta ut svängarna och vara uppfinningsrika, skriver Augustsson i sin bok.

I verkliga livet är det vår mänskliga skyldighet att hjälpa varandra i svårigheter. Som författare är det din skyldighet att dra ut på den spänning som din läsare absolut inte vill ha i verkliga livet. Konfliktens placering i berättelsen kan vara viktig och författaren måste känna sina personer, leva sig in i deras roll och låta varje sida i konflikten komma till tals, säger Lars Åke Augustsson. Författaren ska undvika att döma om vem som har rätt eller fel och överlämna detta till läsaren. Om det märks vem författaren håller på uteblir spänningen, säger han.

Få berättelser klarar sig utan dialog

Dialogen kan, rätt hanterad, bidra till individuella porträtt, avslöja förbindelser och föra historien framåt, resonerar Augustsson vidare. Han säger även att få berättelser klarar sig utan dialog varpå författare bör behärska denna konst. Dialogen innebär en tempoväxling mellan den högre farten i repliken och den långsammare rytmen i berättande stycken. Dessutom gör dialogen berättelsen mer lättläst. Bra dialog reder sig själv, skriver Lars Åke Augustsson.

Scener är som en byggkloss och gör historian

Att tänka i scener hjälper en att skriva vidare eftersom det bryter ner en längre berättelse. Det hjälper en också att koncentrera sig på händelser som är möjliga att se och uppleva, fortsätter Lars Åke Augustsson. Scener där läsaren exempelvis kan höra stönet av smärta, rycka till av slaget i ansiktet, uppleva personlig ilska och frustration.

Tänk dig ett barn som ilsket skriker, kastar leksaker omkring sig och till slut ligger på golvet och sparkar. De vuxna kallar det att ställa till en scen. Augustsson säger att vi ska vara som ett barn, och ställa till med en scen när vi som författare vill ha maximal uppmärksamhet.

Intressanta sätt att börja en berättelse

En historia behöver en bra början för att locka till läsning. Den behöver ett mittparti där händelser och personer utvecklas. Sedan behöver en bra historia inte så mycket mera än att landa säkert och utan missöden. Händelserna i en historia berättas sällan i exakt samma ordning som de inträffade. En berättelse har en början på första sidan och en början i tiden, säger Augustsson. Han skriver om tumregeln som säger att det finns tre intressanta sätt att börja en berättelse:

 1. En spännande person
 2. En intressant bakgrund
 3. En dramatisk situation

Om du vill gå vidare

En bok kan vara uttryck för det känsligaste och mest intimaste inom en enskild människa. Men om det kommer i tryck och till försäljning, säger han, får dess författare acceptera att boken behandlas som deodoranter eller morötter eller stridsflygplan, kort sagt en vara på en oändlig marknad.

Lars Åke Augustsson berättar i slutet av boken om hur man gör för att gå vidare med sitt manus:

 • Hur hittar jag ett förlag?
 • Vad händer på bokförlaget?
 • Hur snart får man besked?

Med glimten i ögat avslutas boken med en sammanfattning av råd i form av tio budord, med kommentar kring varje punkt. Budorden är:

 1. Du ska gärna ha andra gudar än ditt skrivande. Glöm inte att vara människa, älska din kvinna eller man och dina barn och dina vänner. Du skriver bättre då.
 2. Du ska inte härma andra författare för att skriva lika bra som de. Du ska skriva lika bra som du själv.
 3. Du ska inte missbruka dikten för enfaldiga och ensidiga angrepp på dina fiender, utan försöka sätta dig in i deras situation.
 4. Tänk på reflekionen och eftertanken och gå ännu ett varv kring det du skrivit.
 5. Visa aktning för vad som redan skrivits och försöka lära dig något av dina föregångare; så skall du längre kunna leva i litteraturen.
 6. Du ska inte se dina diktade personer som döda, utan ge dem liv av ditt eget.
 7. Du ska inte svika dina personer, utan tålmodigt vänta tills du förstår dem bättre.
 8. Du skall inte stjäla andras idéer – inte utan att förbättra dem.
 9. Du skall inte förtala den som skriver bättre än du – utan lära dig något.
 10. Du skall inte avundas andra något som de har skrivit , eftersom orden också är dina och det alltid är möjligt att skriva något nytt.

 

Den här boken säger inget om vad du ska skriva, den handlar om några saker att tänka på medan du skriver det som bara du kan skriva, konstaterar Lars Åke Augustsson.

 

Jag har läst

Boken: Lust att skriva: Romaner och noveller

Författare: Lars Åke Augustsson

Förlag: Ordfront

 

Text: Annika Jacobsson