Lena Holst

Fem tydliga steg för att få syn på och kontroll över sin egen text 

Skriv bättre texter med Lena Holst innehåller en metod som i fem enkla steg lotsar skribenten till målet att skriva bättre texter. Att möta läsarnas behov och samtidigt leva upp till de egna kraven är inte alltid lätt. Det gäller för både rutinerade och nybörjare. I boken finns handfast och enkel hjälp att övervinna svårigheterna och vända våndan till lust.

I boken Skriv bättre texter får läsaren:

  • Veta om du är den faktainriktade, effektiva, känslosamma eller berättande skribenten
  • Hjälp att förstå din egen läs- och skrivprocess
  • Verktyg att avgöra vad som kännetecknar en bra text
  • En metod att analysera texter på djupet
  • Verktyg som kan förändra ditt skrivande i den riktning du vill.

Hur kommer det sig att texterna blir som de blir? Hur kommer det sig att man ibland brottas med sina egna texter? Lena Holsts råd är att ställa diagnosen på sig själv och ta sedan den nya klarsynen till hjälp att komma vidare. Bli först medveten och anpassa därefter ditt arbetssätt. Enligt henne är nycklarna desamma, oavsett vilken text du skriver; en roman på 200 sidor eller kanske ett kort meddelande som ryms på en sida.

Lena Holst är examinerad språkkonsult, har arbetat som skrivande och redigerande journalist på Svenska Dagbladet. Sedan 1994 har hon i det egna företag haft uppdrag som utvecklingskonsult, både inom massmedia, förlag och i andra branscher. Lena Holst är specialiserad på kommunikation, förändringsanalys, kompetensutveckling och ledarcoaching och har med åren alltmer fokuserat på skrivutveckling.

De fem stegen i korthet

Fas 1: Idén

Det hela börjar med en idé eller ett behov. Syftet med texten är att upplysa någon om något, som de kan få nytta av. Idéfasen kräver frihet i tanken. Den är klar när man vet varför man skriver. Vilka är läsarna och vad är anledningen till att texten ska skrivas nu? Den som fått uppdraget av någon annan att skriva behöver göra idéfasen extra noga.

Fas 2: Samla fakta

Nästa fas är faktainsamling som kräver nyfikenhet, öppenhet och arbetsvilja. Vilken information behövs för at kunna skriva korrekt och ärligt? Holst säger: Ju fler fakta som ska förmedlas, desto starkare logik krävs av dig som författare.

Fas 3: Organisera

I denna fas flyttas informationsblock framåt eller bakåt i texten. Här är det den logiska och rationella hjärnhalvan som ordnar fakta och resonemang som hänger ihop och väljer bort det som inte hör till texten. Uppgiften är att skapa en egen bild av hur allt ska berättas: vad ska skrivas först och vad kommer efter det. Det är här den logiska bindningen, den röda tråden, arbetas fram. Här visar det sig om vissa saker inte passar in eller om något saknas.

Fas 4: Skriva utkast

Detta är fasen då du skriver din första version, ditt utkast. Om de andra tre faserna är tillräckligt bra genomgångna är det nu bara att skriva på utan avbrott. Du vet vilka fyrar du ska ta sikte mot. Du kanske behöver ta en annan väg eller återigen skaffa mer fakta för att få texten att hänga ihop ännu bättre. Men om du förberett tillräckligt kan du förhoppningsvis hamna i det så kallade flödet där orden rinner fram som vattnet ur en källa.

Fas 5: Revidera/ tid för finlir

När allt är skrivet börjar revideringsfasen. Revideringen är eftertankens fas. Be någon att läsa och komma med synpunkter. Det är i revideringsfasen som du flyttar något, stryker något, byter ett ord eller fixar ett stavfel. Håll självkritiken på en vettig nivå, poängterar Lena Holst.

 

Fler intressanta ämnen i boken är: Läsarnjutning och guldklimpar, Varför når texten inte fram?  Stegvis beskrivning av storyboard-metoden.

 

 

Jag har läst…

Boken: Skriv bättre texter

Författare: Lena Holst

Förlag: Bokförlaget DN, 2004

 

Text: Annika Jacobsson

E-post: annika@skrivhälsan.se