Skrivarkurs… eller skrivkurs? Visst finns det en skillnad.

Har du gått en skrivarkurs – och din kollega en skrivkurs? Är det då en skillnad i stavningen och möjligen en felsägning hos en av er, eller har ni verkligen varit på olika typer av kurser? Skrivarkurs – eller skrivkurs, vi menar ofta samma sak men visst finns det en skillnad.

Vi erbjuder skrivarkurser – inte skrivkurser. Skrivarkurser är kurser för människor som skriver. De innehåller exempelvis konsten att ge och ta textrespons, samtal om litteratur, berättarteknik och dramaturgi. De innehåller samtal om hur du berättar intresseväckande om ditt liv eller helt utifrån fantasin, hur du övar upp din kreativitet och hittar en röd tråd, strukturerar ett större material, kontaktar förlag och hur du kan ge ut på eget förlag. Ofta omfattar mina skrivarkurser utflykter och kringaktiviteter. En skrivarkurs är alltså en kurs för de som skriver; amatörer och professionella. Till en skrivarkurs kommer man för att utveckla sitt skrivande och berättande, för att komma igång med eller ta sig vidare med ett skrivprojekt och ofta innebär det att man får nya vänner och på djupet samtidigt utvecklar delar av sig själv.

Ofta menar vi samma sak när vi säger att vi ska gå en skrivkurs. Skillnaden finns emellertid i vad som är i fokus. På skrivarkursen är det den som skriver (skribenten, författaren, deltagaren, ”skrivaren”) som går på kurs, och om bredden i innehållet vet vi inte så mycket. På skrivkursen är det däremot skrivandet i sig som avses (en kurs i att skriva helt enkelt) och för vem eller vilka är för oss okänt.

En Googlesökning bekräftar dominansen för begreppet skrivarkurser och ger i skrivande stund ungefär dubbelt så många träffar på skrivarkurser som på skrivkurser (knappt 40.000 träffar på skrivarkurser jämfört med 19.000 träffar på skrivkurser).

Ska du gå en skrivarkurs eller en skrivkurs nästa gång? Eller spelar begreppen mindre roll för dig? Har du tankar om begreppen skrivarkurs – skrivkurs, hör gärna av dig.

Bästa hälsningar,

Ann Westermark,
Skrivhälsan AB
www.skrivhalsan.se