Här får du mina bästa tips för ett terapeutiskt skrivande

 1. Kärleksfullt förhållningssätt
  I skrivterapin startar ett inre samtal från en del av dig till en annan. Försök vara lika kärleksfull mot dig själv i denna kontakt, som om du talade med ett barn. Vem vet, kanske är det ditt inre barn som lyssnar (och svarar) i ditt skrivande.
 2. Tänk ”runt”
  Tänk om sanningen är rund. I så fall kan den se lite olika ut beroende på varifrån du tittar, även om sanningen i sig inte ändras. Då kan du pröva din ståndpunkt ur flera perspektiv. Den som är modig frågar sig: Om jag tänker mig att det är tvärt om i förhållande till vad jag tror; hur skulle sanningen kunna se ut då? Så kan du vidga dina vyer och undvika låsningar. Om sanningen är rund kan en sak ha flera alternativa betydelser samtidigt.
 3. Starta nu
  Det finns en given stund att starta ett kreativt skrivande, och det är när längtan infinner sig. Om du startar i den kan du fortsätta i morgon, och i övermorgon. Du är redan på gång, och det finns inga hinder för ditt skrivande.
 4. Inre samling
  Försök att samla dig inför skrivandet en stund, och släpp det vanliga surret som upptar din tid. Målet är att få ro att koncentrera dig helt på skrivandet i kanske en halvtimme.
 5. Låt pennan gå
  Sätt ned pennan och låt den gå över pappret, eller tryck ned tangenterna och låt dem röra sig fritt över tangentbordet. Lyssna inåt när du skriver. Sök efter orden inifrån dig själv. Skriv så länge det känns bra; i ett par minuter eller så länge du har lust. Om du skriver i flera timmar, ta pauser i skrivandet. Frisk luft, mat, vila, promenader och samtal med andra gör gott.
 6. Välkomna det som kommer
  Bejaka orden och meningarna som landar på pappret, eller skärmen. Välkomna dem precis som de är, utan att fundera över ”bra” eller ”dåligt”. Tänk att de kommer till dig just så som de ska, även om du inte alltid kan se vitsen med det i stunden. Hur du än gör blir det rätt och riktigt i det du skriver; det är flödet och skapandet i sig som är det viktiga.
 7. Ställ en fråga
  När du inte utgår ifrån ett givet Skrivterapikort eller fotografi på sidan (eller annan skrivövning) och inte vet vad du ska skriva om; ställ en öppen och intressant fråga till dig själv. Om det känns bra, tänk dig en given situation där du ser dig själv som på ett fotografi för din inre syn, bakåt i tiden eller lite in i framtiden. Leta efter ljud, dofter, smaker, känsel… Och så ställer du din fråga till dig själv på ”bilden”, öppet och intresserat. Försök att lyssna in svaret, så att ”bilden” av dig (lekfullt i din fantasi och för din inre syn) får liv och kraft att svara på din fråga. Din uppgift är att skriva vad du tänker att bilden av dig vill svara.
 8. Fantasin
  Även om du startar ditt skrivande i fantasin hamnar du tillslut i det som – på något sätt – handlar om och berör dig och ditt liv. När du i efterhand ser på din text med goda ögon, utan att döma och bortom det vi kallar ”rätt och fel”, föreslår jag att du letar  efter möjligheter.
 9. Vaska fram din visdom
  I ett skrivpass med terapeutiskt inslag föreslår jag att du avsätter en stund för att reflektera över vad du skrivit. Vad handlar texten om? Vilken visdom finns i texten när du ser den så här i efterhand? Vilka tankar och känslor kommer till dig, och på vilket sätt kan du bli hjälpt av att ta till dig denna visdom? Och så formulerar du, om det är möjligt, din insikt (om vad texten vill säga dig) i en eller två meningar, kanske på en separat plats, så att du enkelt kan läsa den. Om detta är en insikt som du tidigare kommit fram till, och kanske redan skrivit ned, skriv ned den igen precis som den kommer. När hjärtat talar startar en process, i riktning mot det som vi behöver.
 10. Skriv dig vidare
  När vi skriver och skapar, målar och uttrycker oss på ett sätt som är naturligt och lustfyllt, är vi i skapande rörelse. Till skillnad från känslan av att sitta fast, kan vi i skrivandet (och övriga konstarter, kulturella och kreativa uttrycksformer) ta oss vidare, i rörelse och aktivitet. Därtill gör vi ett slags avtryck av oss själva i vårt ”verk”, utanför oss. När vi läser texten vi skrivit (eller bilden vi målat, formen vi drejat, tavlan vi sytt) kan vi se verket som en aspekt av oss själva. Och reflektera över vad det kan säga oss. Om vi kärleksfullt letar efter möjligheter, nya vägar, kraft och visdom i texterna, ökar chanserna för att finna just detta. Tänk på att kreativitet och skapande är lek, och att vi alla kan skriva och skapa oss vidare ­– och visare.

 

Gå till kurserna i skrivterapi och att skriva för hälsan.