Skriv med fotografier som utgångspunkt

1. Beskriv vad du ser
Ett bra sätt är att nyfiket betrakta fotografiet under flera minuter, och leta efter detaljer i bilden. Vad finns i bilden; vad ser du? Vilka detaljer lägger du märke till efter en stund? Försök att se på fotografiet med goda, hoppfulla ögon. Beskriv med egna ord miljön eller föremålet som du betraktar (i fotografiet). Fundera på om någon som eventuellt läser din text i efterhand kan tänka sig eller ”se” din bild framför sig med hjälp av dina skrivna ord.

2. Ge fotot liv
När du har betraktat och känt in din bild, kan du föreställa dig att det kommer in liv och rörelse in i bilden. Vad händer (i din fantasi) när det frysta ögonblicket övergår i en rörelse, med en händelseutveckling? Något sker i bilden; det kan räcka med att ett löv far runt och leker i vinden eller att en människa eller ett föremål förflyttas. En tanke tänks av någon, en känsla uppstår, en association skapas… det som är levande står inte still, och det ena påverkar det andra. Och du, som skriver och skapar, får bestämma berättelsen. Fotografiet kan nu bli lite av en filmsekvens, skapad i ord.

3. Använd fler sinnen
Om du beskriver fler sinnen än synintrycket, kan texten fördjupas med små medel. Vad sker i din text om du plockar in ett ljud på passande ställe? Vilken miljö befinner du dig i (i berättelsen), och vilka ljud skulle kunna finnas där om det vore möjligt att ”höra” dem? Gör på samma vis med de övriga sinnena; doft, smak och känsel (beröring). När du som skribent beskriver en doft, underlättar du för (den tänkta) läsaren att känna doften med sin egen inlevelse.

4. Kombinera fotografier
En skrivövning kan vara att välja två eller tre fotografier, och bestämma att de är delar av en och samma berättelse. Använd de tre fotografierna som en bas, och skriv berättelsen utifrån dem. Ramar kan skapa frihet genom att begränsa och konkretisera; du får något att utgå ifrån och även hålla dig i, i ditt berättande.

5. Känn in och reflektera
Välj ett fotografi, betrakta det nyfiket och respektfullt under flera minuter. Skriv därefter fritt vad du ser i bilden och vad du får för tankar om din vardag – just idag. Leta efter möjligheter och nya vägar, sök efter det bärande och närande som är bra för dig. Finns det någon ”visdom” i bilden eller i tankarna som följer av den, som du kan ha nytta av i din personliga utveckling? Leta noga, så kanske du hittar vad du söker.

6. Skriv som du vill
Använd fotografiet för att skriva på ditt eget sätt, det som passar just dig. Något bättre sätt finns givetvis inte. Skriv dina tankar, skriv ett brev till en vän, skriv dagbok eller ett brev till dig själv; som vuxen eller barn, eller i framtiden – och skriv om varför du vill eller inte vill skriva till en speciell bild. Sätt titel på fotografiet, skriv i tre minuter eller fem, eller skriv länge, om det som gör dig lycklig, arg, fundersam, ledsen, trygg. Skriv snabbt, skriv dåligt, skriv med ”fel” hand, skriv med ”rätt”, skriv på datorn direkt. När du skriver lägger du (symboliskt) någon aspekt av dig utanför dig själv i orden, så att en kommunikation kan bli möjlig mellan dig och det skrivna, om du så vill. Försök att ta emot det du skrivit utan att döma med ”bra och dåligt”. I det sanna skapandet befinner vi oss i en kreativ process, bortom ”rätt och fel”. Här är det gott att vara. Det sanna är det sköna, heter det ju.