Måla och skriv från hjärtat

När man skapar och berättar en saga om sitt liv, kan man nå en djupare förståelse för de stora händelserna och vad som driver en framåt. Man blir hjälten i sin egen berättelse och kan ha turen att se såväl sammanhang som möjligheter i ett nytt ljus. Med en stor portion lekfull fantasi och berättarglädje kan du släppa verkligheten och låta sagoberättandet få vara just sagobetonat; skilt från verkligheten. Med all den magi som sagor kan innehålla.

Det finns en lekfull och rolig inledande övning, för den som vill ha en enkel struktur för att skapa och berätta en saga. Vem som först utvecklade metoden vet jag tyvärr inte, men strukturen finns i flera olika varianter. Jag har stött på dem i olika sammanhang och använder ofta övningen på mina skrivarkurser, som en introduktion i berättarkonst. Den struktur som jag presenterar här är en av dessa. I huvudsak är den alltså lånad från olika håll, och så har jag själv satt lite egen färg på den. Håll till godo.


Recept för en saga

  • 1 vitt A4-papper (eller liknande)
  • 1 ask färgkritor, färgpennor eller liknande.
  • Blyertspenna och suddgummi

 


1. Vik pappret och numrera
Vik pappret på mitten en gång. Ta nu och vik det en gång till. Veckla ut pappret i sin hela storlek igen, så ser du spår av vikningen som ger dig fyra lika stora ytor (rutor) på sidan. Numrera ytorna med blyertspennan genom att sätta siffran 1 i rutan längt upp till vänster, siffran 2 i rutan längst upp till höger, siffran 3 i rutan längst ned till vänster och siffran 4 i den fjärde rutan längst ned till höger. Vänd på pappret och fortsätt numrera rutorna på baksidan på samma vis, med siffrorna 5 – 8. Nu har du ett papper med 4 rutor numrerade på varje sida, så att du totalt har 8 rutor att arbeta med för din saga.

2. Skriv in rubrikerna i rutorna
Nu gör du en anteckning med blyerts i varje ruta, så att du kommer ihåg vilken del av sagan som ska hamna i vilken ruta. När vi förenklar sagans struktur kan det se ut så här:

2.1. Min hjälte
I ruta nr. 1 skriver du med blyerts anteckningen ”Min hjälte”. Här ska du bestämma dig för vem som är hjälten eller huvudpersonen/figuren i din saga. Välj spontant en filur/figur/person/djur/skapelse som kommer till dig i din fantasi, och ge figuren ett namn, så att hon eller han får heta något passande.

Antingen startar du med att rita din hjälte i ruta nummer 1, och så får teckningen styra vad det blir för slags huvudfigur, eller också bestämmer du dig först i tanken och så ritar och färglägger du i efterhand. Det behöver inte alls bli fint, tänk att du gör teckningen som stöd för minnet när du sedan ska berätta din saga. En enkel skiss. Ha kul!

2.2. Bostad och plats
I ruta nr. 2 skriver du med blyerts anteckningen ”Bostad och plats”. Här ska du bestämma dig för var din hjälte bor och lever. Det kan vara i ett speciellt rum, hus, i en trädgård eller byggnad, i en by eller stad, i ett land eller på en planet eller stjärna. Använd fantasin, allt är möjligt. Bejaka idéerna som kommer, utan att vara så kritisk. Det första du kommer på är ofta det bästa. Rita och färglägg i ruta nr. 2, så att du ser var din hjälte håller hus i din saga.

2.3. Gåva och livsdröm
I ruta nr. 3 skriver du med blyerts anteckningen ”Gåva och livsdröm”. Här ska du bestämma vilken specifik gåva som din huvudfigur är utrustad med, och i anknytning till detta komma på vilken livsdröm som hon eller han bestämt sig för att förverkliga. Vad är det för specifik gåva eller karaktärsdrag din hjälte har? Och vad är det för dröm som hon eller han i sagan ger sig ut för att göra till verklighet, och är beredd att offra livet för? Låt fantasin flöda, och ta det första som kommer till dig. Lita på att det blir rätt. Tänk på att gåvan kan vara hur märklig som helst, och att livsdrömmen bör innehålla något fantastiskt stort och gott som kommer många till del. Tänk stort och överdriv gärna. I sagans värld är allting möjligt. Kommer du inte på något, rör kritorna över pappret och se helt enkelt vad det blir.

2.4. Hinder eller hot
I ruta nr. 4 skriver du med blyerts anteckningen ”Hinder eller hot”. Här ska du bestämma vilket hinder eller hot som blir startskottet för figurens äventyrsresa. Någonting stort och skrämmande sker där figuren lever och verkar, som tvingar ut henne eller honom för att rädda sin familj, trädgård, by, stad, land, planet, stjärna, fantasiplats… Figuren får kasta sig ut för att stoppa och förhindra det hotfulla (kan vara naturkrafter, händelser, ovänner, sagomonster…) med hjälp av sin unika gåva (karaktärsdrag) och livsdröm. Beskriv hindret eller hotet, och hur din filur (som nu är ganska liten inför det jättelika onda) gör allt för att försöka sätta stopp för det. Skissa med färgkritorna så att du minns vad som sker i ruta nr. 4 när du ska berätta din saga.

2.5 Katastrofläge – ingen utväg
I ruta nr. 5 skriver du med blyerts anteckningen ”Katastrofläge – ingen utväg”. Här ska du bestämma hur det ser ut när det är som mest kritiskt och dramatiskt i sagan. Hotet eller hindret är din figur övermäktigt, och hon eller han tappar greppet om situationen. I denna scen (ruta 5) håller sagans lilla hjälte eller hjältinna på att mista livet, eller är det kanske hela riket som är på väg att förintas? Värre än så här kan det i alla fall knappast bli. Hoppet är nästan ute. Ingen räddning tycks möjlig. Hur ska det sluta? Använd färgkritorna och skissa i ruta nr. 5 hur katastrofläget ser ut när ingen utväg tycks vara möjlig. Överdriv gärna så att det blir riktigt spännande. Det är ju trots allt en saga.

2.6 Oväntad hjälp
I ruta nr. 6 skriver du med blyerts anteckningen ”Oväntad hjälp”. Här ska du bestämma vilken sorts oväntad hjälp som plötsligt kommer till vår sagofigur. Skissa med färgkritorna i ruta nr. 6 och fundera ut vem eller vad som kommer in i sagan, för att hjälpa vår modiga krabat. Beskriv upplösningen som sker i samband med den oväntade hjälpen. Tänk på att i sagans värld är allting möjligt.

2.7 Lyckligt slut
I ruta nr. 7 skriver du med blyerts anteckningen ”Lyckligt slut”. Här ska du bestämma dig för ett lyckligt slut, och hur allt ställs till rätta på bästa sätt så att sagofiguren och alla i figurens omnejd blir glada och lyckliga. Vad är det som får alla att jubla av glädje i din saga? Använd kritorna för att illustrera vad som sker i det lyckliga slutet.

2.8 Belöningen
I ruta nr. 8 skriver du med blyerts anteckningen ”Belöningen”. Här ska du bestämma dig för vilken stor och alldeles fantastisk belöning som din sagofigur får, för att hon eller han har klarat av att förverkliga sin livsdröm så att alla kan leva lyckliga i alla sina dagar. Vilken belöning får figuren, och av vem? Hur påverkar den hennes eller hans omgivning? Skissa med färgpennorna så att belöningen och jublet kommer med i den sista rutan.

3. Övningsläs med hjälp av bilderna
Öva nu på att ”läsa” in de skissade scenerna från ruta nr. 1 till ruta nr. 8, och skriv eventuellt några stödord med blyerts i respektive ruta. Inled med orden: Det var en gång… Och så tar du in din figur och vad hon eller han heter och bor. Fortsätt berättandet från ruta till ruta. Kan du ”läsa” din saga utifrån dina bilder och åtta rutor? Friheten i att berätta med hjälp av bilder, och inte läsa ord för ord som skrivits ned, är att sagan kan förnyas och förbättras varje gång den berättas. Och om du berättar den högt för andra kan du varje gång anpassa den för den aktuella publiken, och utifrån din egen fantasi och dagsform. Lycka till.


Skriv en saga – om ditt liv

När du har lärt dig strukturen för en saga (enligt övningen ovan, eller på annat sätt) kan du skapa en saga om ditt eget liv. Bestäm själv om du vill skapa den med hjälp av färgkritor, i den fasta strukturens åtta rutor, eller om du vill skriva den mer fritt, som en vuxensaga. Behåll eller välj bort den form som kännetecknar en saga, exempelvis inledningen ”Det var en gång” och de stora överdrifterna, fantasin och magin. Ett tips är att starta i sagans form, och se vad som utvecklas ur den. Kanske blir det precis som det ska, alldeles av sig självt. Lycka till.

Tips på vägen:
Om du är hjälpt av strukturen, använd de åtta rutorna och fyll i varje ruta med lite anteckningar, skissa gärna med färgpennor. Om du startar med att fantisera med hjälp av blyertsanteckningar för minnet, kan du göra en grovskiss över hela sagan om ditt liv ganska snabbt. Och därefter finns all tid i världen att finjustera. Slutligen kan du teckna ned berättelsen i ord, om du vill ha den som en skriven berättelse.

När du skriver stödanteckningarna och kanske ritar och färglägger, fundera över frågorna från ruta till ruta. Om du ska vara en liten figur som kämpar för något viktigt, vem kan du vara i en sagans värld? Hur ser din plats på jorden ut – vad har varit din livsdröm och vad är din livsdröm, i djupet av ditt hjärta, idag? Vad har du tidigare stött på för hinder eller hot i din gärning, och vad är det idag som skulle kunna hindra dig? Hur ser det ut för dig när allt hopp (nästan) tycks vara ute, vad är förtvivlan för dig? Vem eller vad kom en gång, eller vem kommer idag, till dig med oväntad hjälp? Hur var det när du lyckades med något du föresatte dig, och hur ser det ut när dina drömmar går i uppfyllelse på riktigt? Och vilken ovärderlig skatt är det (belöning) som har kommit fram och kommer fram ur detta?

Förfluten tid, framtid och nutid… När du skriver en saga om ditt liv, vill den kanske inte inordna sig i klocktidens krav på ”då, nu och sedan”. Är din saga en berättelse om vad som redan har hänt dig i livet, vad som möjligen kan komma att hända dig inklusive det lyckliga slutet och den fantastiska skatten– eller är det en saga om vad som sker just i dag? Mitt råd är att låta sagan skapas som den skapas, kanske bortom klocktidens krav på denna förnuftiga uppdelning. I skapande arbete kan förfluten tid, framtid och nutid förenas, så att sagan blir sann på ett annat vis, djupare inom oss. Sann för dig, det är det som räknas.

Åter till sagans struktur. Om du blir begränsad av de åtta rutorna, och inte förstår varför du ska in och trängas med din berättelse i dem; bryt dig loss. Om inte de åtta rutorna (huvudscenerna) är till din hjälp, finns ingen anledning att använda dem. Skriv på ditt eget sätt, finn din frihet och ditt flöde. Gör det som passar dig. Du och ingen annan är expert på ditt eget skrivande.


Måla en sagan – om ditt liv

Tycker du om färg och form, vill du måla sagan om ditt liv? De åtta rutorna som innehåller de viktigaste scenerna kan bli till åtta vackra bilder av färg och form. Om du är trygg med att teckna och måla, skapa de olika scenerna så verklighetstroget eller fantasifullt du vill. Ha roligt. Njut av arbetet. Tänk på att det är du som bestämmer det lyckliga slutet och belöningen som kommer till dig i slutscenen.

Är du inte så trygg med tecknandet och måleriet, vill du kanske välja en enklare väg. Ett skönt sätt är att känna in varje scen (innehållet i rutan) och välja två färger för varje scen som speglar denna känsla. Låt färgerna (rena eller blandade) mötas i bilden. Färg och form räcker gott för att måla din scen. Det behöver alltså inte vara något föreställande eller förnuftsmässigt. Du bestämmer vilka färger som ska vara i scenen, och på vilket sätt och i vilken form de ska mötas i bilden. Om du vill, måla alla åtta scenerna på detta vis. Om du vill, smycka dem med glitter eller efterarbeta som du har lust. Känn in berättelsen när du målar den. Vad vill den säga (tillbaka) till dig?


Reflektera

Om du vill, sätt dig i efterhand och se på dina konstverk. Fråga dig vad de har att berätta för dig, som du kan ha nytta av att veta. Sitt en stund och se vart tankarna och känslorna går. Skriv ned det som kommer till dig, utan att kritisera och döma. Var öppen och kärleksfull mot dig själv. Kanske är det ditt ”inre barn” som du har kontakt med. I leken och skapandet vågar det sig försiktigt fram, i en tryggad fristad bortom ”rätt och fel”. Här får man lov att vila i att bara vara, den man verkligen är.