”Springnota” av Monica Andersson

Yvonne, femtioåtta år, ställer sig en dag oväntat upp på jobbet, vänder ryggen åt skrivbordet och sedan går hon bara, utan att veta varför. Hon ger sig ut på en irrfärd med skånsk landsvägsbuss. Hon är på väg, men till vad? Under resan följer hon varje impuls med för henne nya och skrämmande följder. Så småningom måste hon väl stanna och ta itu med det hon springer ifrån?

Springnota är en berättelse med både allvar och humor. I början varvas Yvonnes resa med korta glimtar ur en ung kvinnas liv på 1920-talet. En man figurerar till först i periferin. Under berättelsens andra hälft vävs Yvonnes och mannens historia allt tätare ihop.

Vad har boken betytt för dig?

‒ Från början tänkte jag inte att boken skulle ges ut. Det var bara så inspirerande att skriva och förvåna sig själv med att det blev en berättelse! När jag var färdig dök tanken upp att det skulle kännas bra att låta ”skrivprojektet” bli en bok. Det betyder mycket för mig att jag kunde förverkliga denna idé.

Hur kom det sig att du började skriva?

‒ Jag har under mitt yrkesliv som musiker skrivit en del sånger. För 10 år sedan anmälde jag mig till en skrivarkurskurs med Ann Westermark i Mullsjö. Jag ville testa om jag kunde skriva något längre än 3-4 verser i en sång. Det visade sig att jag kunde det!

Hur lång tid tog den att skriva?

‒ Själva berättelsen, råmanuset, tog ungefär fyra månader. Roligt och lustfyllt. Det stora arbetet började därefter genom manusbyte och respons med skrivarkompis, strykningar, tillägg, omformuleringar och så vidare. Allt som allt tog det nog fem år.

Vilka skrivarkurser har du gått?

‒ Jag har gått många av Anns skrivarkurser; Mullsjö, Gozo, Zanzibar. Jag har också gått en kurs i Jerusalem med Anita Goldman. ”Springnota” påbörjade jag på en kurs med Bob Hansson där vi jobbade med flödesskrivande. Efter kursen fortsatte texten flöda och en dag var den färdig. Själva berättelsen, obearbetad och spretig.

Vilken hjälp har du fått av Skrivhälsan och vad har hjälpen betytt för dig och boken?

‒ Ann lockade fram det kreativa, okritiska, lustfyllda skrivandet! Har ofta tänkt att det var oerhört bra att det var Ann som blev min första kursledare! Hon drog ur proppen och fick mig att känna att det var ganska okej det som kom ut på pappret. Utan mötet med Ann undrar jag om det blivit någon bok! Hon kom även med förslaget att jag och en annan deltagare på kursen skulle byta manus och ge respons åt varandra. Detta var till stor hjälp för att hålla disciplinen igång och gå vidare i skrivandet.

Varifrån hämtar du inspiration till skrivandet?

‒ Inspirationen kommer mest från egna funderingar och tankar. Många av Anns skrivkort har också fått igång fantasin.

Vad var det roligaste och svåraste under skrivprocessen?

‒ Det roligaste är att bara skriva på utan att tänka, att upptäcka hur mycket det finns i en som bara plötsligt står där på pappret. Det svåraste och mest jobbiga är när texten ska slipas, ändras, förkortas och förlängas. Som en pianoimprovisation, en skapelse i ögonblicket. Att sedan notera den kräver slipning, ändring och förkortning.

Vilken var den viktigaste lärdomen?

‒ Den viktigaste lärdomen var nog att det tar tid att skriva. Tid, tålamod och kritik på rätt ställe vid rätt tillfälle.

Kommer det fler böcker?

‒ Jag vet inte men har ett ”färdigt” manus som ligger i lådan och prasslar. Om jag hittar kraften och inspirationen till det långa och mödosamma arbete som krävs för att färdigställa det hela, då blir det en bok till.

Bästa tipset till den som vill skriva och ge ut en egen bok?

‒ Skriv, bara skriv och låt kritikern vila sig inför uppgiften att pilla i texten senare. Skaffa gärna en skrivarkompis att byta tankar och läsning med.

Var kan man köpa boken?

‒ Boken kan köpas av mig (mejla namn och adress till musikobild@gmail.com). Den kan även beställas på Noteria förlag. På Noteria har jag mina sånger och är väldigt tacksam för att de hjälpt mig med utgivningen av ”Springnota” eftersom den genren inte ingår i deras huvudsakliga publikationer.

Namn: Monica Andersson

Bostadsort: Malmö

Bokens titel: Springnota

Utgivningsår: 2022

Förlag: Noteria förlag

 

Text: Annika Jacobsson