Kursstart

Onsdag

21

augusti

2019

Skrivhjärtat – skrivterapeutisk grundkurs

Skrivhjärtat – skrivterapeutisk grundkurs

Vad skriver ditt hjärta – i dag? Välkommen till den skrivterapeutiska grundkursen Skrivhjärtat i Göteborg. Denna kurs passar dig som vill prova på en svensk pedagogisk metod för skrivterapi; glädjefylld, varsam och delvis forskningsunderstödd, med snart 10 år på nacken. Grundkursen i skrivterapi vänder sig till alla som vill skriva sig till en större självinsikt och egenmakt, genom att öka den inre kommunikationen och använda det skrivna ordet som ett bollplank och en ”spegelyta”, och till dem som vill lära sig en varsam och kraftfull metod i terapeutiskt skrivande att arbeta vidare med på egen hand.

Vad säger tidigare deltagare?
Många av de tidigare deltagarna säger efter kursen att de känner sig friare och mer kreativa då de har kommit loss från låsningar, in i nya öppnare tankebanor så att de kan se nya saker och möjligheter som de inte sett tidigare. De allra flesta har blivit snällare mot sig själva i vardagen. Många har lärt sig att lyssna inåt, till den inre rösten eller det ”inre barnet”. Andra har fått igång en dialog med sig själva, så att de kan prata med sig själva nästan på samma sätt som man pratar med en god vän eller annan klok person. De har lärt sig att både ställa frågor och besvara dem, utan att på förhand känna till vilket svar som ska komma. Andra har lärt sig att kreativiteten och skapandet är ett kraftfullt spontant uttryck, som blir bestående på utsidan världen (utanför dem själva), att beskåda, analysera och tolka med önskan om svar på allt från stora livsfrågor till mindre angelägenheter – som om de för första gången kunde titta rakt in i sitt inre genom en vacker spegel. Många har fått svar inifrån sig själva, som bara ”pluppat ut” och känts i magen, som har varit överraskande och värdefulla, i bland livsavgörande. Några har fått tillgång till en annan dimension av sin inre kunskap och visdom, och ytterligare andra berättar om ett efterlängtat flöde i sitt kreativa skrivande eftersom de nu skriver intuitivt genom ett lyssnande som de kan förvånas av, mer än genom en ansträngande aktivitet. De allra flesta har haft meningsfulla dagar tillsammans med andra fantastiska kursdeltagare, med vilka de har fått dela bitar av det kanske allra viktigaste de har; det inre livet som pågår här och nu.

Vem kan delta?
Den skrivterapeutiska grundkursen Skrivhjärtat är öppen för dig som vill skriva dig vidare och kanske visare, avseende i första hand ditt inre liv med olika glädjeämnen, behov, önskningar och insikter, men också för att kunna ta nya kliv och göra mer medvetna val i vardagen. Vi tror att du som deltar känner dig psykisk stark nog att i det stora hela kunna ”bära dig själv” under kursen och delta i gruppen tillsammans med andra deltagare. Några av deltagarna kommer med en längtan efter en starkare inre röst att lyssna till, kanske även med erfarenhet av en utmattningsdepression. Andra vill känna sig mer levande och få tillgång till mer av det som är deras sanna jag. De allra flesta vill bli snällare mot sig själva och lära sig leta efter, lyssna till och lägga vikt vid det som är fint och vackert och äkta, precis som det är, utan att döma.
Många deltagare har genom åren även varit samtalsterapeuter och professionella utövare inom olika människovårdande yrken, som vill lära sig metoden för egen del och senare eventuellt utbilda sig vidare. (För att bli antagen till vidareutbildningen ”Skrivhjärtat skrivterapeutisk ledarutbildning” med planerad start våren 2021 krävs en dokumenterad grundläggande psykoterapikompetens, ”Steg 1”, samt full närvaro på grundkursen). Gemensamt för deltagarna på grundkursen är intresset för personlig utveckling och en öppenhet för metoden Skrivhjärtat med olika former av lustfyllda kreativa konstnärliga uttryck via skrivandet, bortom prestationskrav, bortom det vi kallar ”rätt och fel”. Du behöver inte alls vara bra på att skriva för att kunna delta, men det är ett stort plus om du har en vilja att ge skrivandet och (i den mån du önskar) samtal om det skrivna en chans, tillsammans med andra i en god och trygg gemenskap. De andra kursdeltagarna kommer att utgöra det största värdet för dig under kursledarens ledning.

Vad händer i metoden?
Även om det som sker i arbetet med metoden i bland kan upplevas som magiskt, finns en förklaring. Den skrivna texten blir (när den skrivs intuitivt enligt metoden) en projektionsyta eller spegel för det inre livet, så att man kan få syn på nya sidor av sig själv i en positiv, mer kärleksfull vinkel. Eftersom det kreativa materialet ofta kommer ur en förmedveten nivå i psyket, alltså inte är helt medvetet för oss från början, kan aha-upplevelsen bli stark och överraskande. Då vi under hela processen arbetar med det som är bra för oss, med det som vill oss väl, med det som gagnar vårt eget bästa, blir upplevelserna som gåvor; värdefulla insikter. Metoden Skrivhjärtat består av sju steg, som vi arbetar oss igenom tillsammans, med eget skrivande i olika pass däremellan.

Teorin bakom Skrivhjärtat skrivterapimetod?
Skrivterapimetodens teoretiska del har sin grund i kursledarens egen erfarenhet av terapeutiskt skrivande som barn och ung vuxen samt från många års erfarenhet av utvecklandet av en egen metod i skrivterapi. Därtill finns starka influenser från olika skolor, såsom Jungiansk psykologi analytiskt orienterad, Bildterapi (Niarte), drömarbete enligt Monte Ullman, Mindfulness och självkärlek/självmedkänsla, KASAM enligt Aaron Antonovski och från inspiratörer såsom Joseph Campbell, Julia Cameron, David H Rosen, Donald W Winnicott, Melanie Klein med flera, och så givetvis James Pennebaker. Se mer om Skrivterapimetoden Skrivhjärtat på hemsidan under Skrivterapi.

Kursmaterial
Kursmaterial är Författarkortleken, Boken Skrivhjärtat, C-uppsatsen När orden visar vägen samt skrivblock och penna. Kursmaterialet är obligatoriskt och ingår i kursavgiften. Kursintyg utfärdas till den som så önskar efter genomgången kurs.

Kursdatum: 21-23 augusti
Plats: Comwell Aspenäs, Lerum
Pris: 4.900 kronor

I priset ingår kursledning, konferenslokal och kursmaterial, smörgås och kaffe/thé på onsdagskvällen, lunch på torsdag och fredag, fika på för- och eftermiddag. Tillkommer gör: Boende (för den som kommer resande) samt eventuella övriga måltider.

Program:

Onsdag 21 augusti 2019
Kl. 17.00 – 19.30: Välkommen hit. Introduktion och utdelning av material, samt smörgås och kaffe/thé.
Torsdag 22 augusti:
Kl. 10.00 – 13.00: Kurs- och skrivpass 1.
Kl. 14.30 – 17.00: Kurs- och skrivpass 2.
Därefter: Eget skrivande
Fredag 23 augusti:
Kl. 09.00 – 13.00: Kurs- och skrivpass 3.
Kl 14.00 – 15.30: Kurs- och skrivpass 4.
Följt av eget skrivande på hemmaplan.

Är du intresserad av Skrivterapimetoden Skrivhjärtat, gör en intresseanmälan redan i dag, ej bindande. Välkommen.

Kursinfo

Kursdatum: 21 – 23 augusti 2019

Plats: Comwell Aspenäs, Lerum

Pris: 4900 kr

Kursledare: Kursen leds av Ann Westermark, professionell skribent och dipl copywriter, beteendevetare och cert. bildterapeut (grundl. psykoterapiutbildning steg-1) samt skrivterapeut med inriktning hälsofrämjande kommunikation.

Pressfoto Ann Westermark

Intresseanmälan

  Jag anmäler mig (ej bindande) till följande kurs (ange kursnamn och datum, ex. "Skrivarkurs på Malta, oktober"):

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon, gärna mobiltelefon

  Adress

  Postnummer och ort

  Eventuellt företag/organisation för faktura

  Övrigt, exempelvis allergi/överkänslighet, vegetarisk kost, önskan om enkelrum etc.