Fiskarens Dröm och Fiskarens Barn, av Viveca Österman.

Viveca Österman har skrivit två historiska skönlitterära romaner om fiskarna Christoffer och Justus. Första delen Fiskarens dröm (2019) utspelar sig under 1800-talets mitt i Göteborg, vid Nordre Älvs stränder och Göteborgs norra skärgård. Den handlar om den fattige fiskarpojken Christoffer och hans stora dröm om att få leva sitt liv som en fri och självständig fiskare. Det är en familjehistoria om fiskarliv, varvsarbete, torparliv och sjömansäventyr.

Andra delen ”Fiskarens barn” är en fristående fortsättning av ”Fiskarens dröm” och utspelar sig år 1890. Vi får möta Justus som fiskar tillsammans med sina bröder. Deras liv är från början utstakat – de ska föra fiskartraditionen vidare. Men ödet vill något annat och när Justus träffar på sin halvbror Henrik dras han in i en härva av oförutsedda händelser. Vi möter också Justus systrar Augusta och Alma som båda står på barrikaderna för kvinnlig rösträtt. Det är ett familjedrama som utspelar sig i en omvälvande tid där både första världskriget och spanska sjukan kastar sin skugga över tillvaron.

De båda romanerna baserar sig på Viveca Östermans egen släkthistoria, där stort utrymme har givits åt författarens fantasi.

Vad har böckerna betytt för dig?

‒ Det har betytt mycket att få levandegöra karaktärerna i skönlitterär form och på mitt eget personliga sätt få gestalta dessa människor, som annars bara skulle vara en gren i ett opersonligt släktträd.

Hur lång tid tog de att skriva?

Totalt cirka tre år, ett och ett halvt år vardera.

Vad fick du ut av Skrivarretreaten på Zanzibar med Skrivhälsan i januari 2022, och vad var det bästa med retreaten avseende skrivandet och ditt författarskap?

Den ljuvligt avkopplande atmosfär som omslöt hela vistelsen, tillsammans med Ann Westermarks kreativa övningar och all positiv feedback. Det hjälpte mig att hitta skrivglädjen på nytt. På Zanzibar fick jag inspiration att ta mig an mitt nya skrivprojekt. Även det är en historisk roman som baserar sig på en annan släktgren. Den är tänkt som en trilogi och tar sin början redan på 1700-talet. Första delen går under arbetsnamnet ”Nämndemannens son”.

Varifrån hämtar du inspiration till skrivandet?

På platser som Zanzibar, i skogen under långa promenader, i Bohuslän på någon klippa längst ut i havsbandet.

Vad var det roligaste och svåraste under skrivprocessen (avseende dina böcker)?

De roligaste var när handlingen och karaktärerna föll på plats och allt blev verkligt. När scenerna växte fram bit för bit, då jag var närvarande i skeendet. Det svåra var att hitta en handling som var trovärdig, en röd tråd som höll hela vägen. När jag skriver historiskt är det viktigt med tidstypiska detaljer såsom klädsel och språk som speglar den tid man skriver om och detta kan vara klurigt ibland.

Vilken var den viktigaste lärdomen?

Att det tar mycket längre tid än man planerar från början. Den genre jag skriver kräver mycket research för att handlingen skall bli trovärdig och det tar timmar i anspråk. Jag lärde mig mycket på vägen som jag kan ha nytta av i kommande romanprojekt.

Kommer det fler böcker, efter denna tredje?

Om allt går planenligt kommer det att bli ytterligare två böcker, alltså sammantaget en trilogi (i det nya projektet, om den andra släktgrenen).

Bästa tipset till den som vill skriva och ge ut en egen bok?

Ha tålamod och var envis, ge aldrig upp. Det kommer en dag när du håller boken i din hand. Räkna med timmar av omskrivningar, rättelser, korrekturläsning. Du kommer vara dödstrött på ditt manus innan det äntligen är klart. Håll ut, det är värt all möda när du är i mål.

Var kan man köpa dina böcker?

I nätbokhandeln, hos flera av de etablerade bokhandlarna och direkt via min hemsida www.jvpublising.se

 

Namn: Viveca Österman

Bostadsort: Kungälv

Bokens titel nr 1: Fiskarens dröm (2019)

Bokens titel nr 2: Fiskarens barn (2021)

Utgivningssätt/Förlag för nr 1: JV Publishing

Utgivningssätt /Förlag för nr 2: Blue Publishing

 

Text och foto av: Annika Jacobsson