Maria Redström Norrman

Jag har skrivit två böcker i en serie om Liv och Smilla. Böckerna vänder sig till åldern 6–9 år. Upptakten i del ett är att Liv hittar en kattunge utomhus, på en plats hon absolut inte får vara. Hon går tillbaka och sätter ut mat men kattungen syns inte till. När en stor storm drar in står Liv inför ett val, antingen gå ut i stormen och trotsa mamma och pappa ännu en gång för att leta eller att stanna hemma.

Del två startar med en skrivuppgift i skolan och Liv verkar vara den enda som inte kommer på något att skriva om. När hon väl bestämt sig för ett ämne växer hennes berättelse till något hon inte hade kunnat ana.

Både del ett och del två handlar om självkänsla, medkänsla och mod. Att våga ta sin plats och göra det man själv tror på även om andra inte håller med.

Vad har boken betytt för dig?

Första delen om Liv och Smilla heter Vägen hem och att skriva den var som att hitta hem även för mig. Jag hittade min berättelse och ett uttryck för något som är viktigt för mig. Att kunna visa barn att deras inre röst är viktig, att de känner vad som är viktigt för dem och samtidigt kunna upplysa om hemlösa katter. Båda böckerna har lett till helt fantastiska möten och samtal om barns vardag och drömmar som jag inte hade fått ta del av på samma sätt annars.

Hur kom det sig att du började skriva?

Skrivandet har alltid funnits med men just de här böckerna kom till i ett litet rum med två superskygga kattungar som vi var jourhem för. De hade hittats ute och var inte vana vid människor. För att bygga förtroende och få dem tama ägnade hela familjen mycket tid tillsammans med dem. I kattungarnas rum gjorde barnen läxor och min man och jag jobbade. Till slut började jag skriva berättelsen om en liten svart katt som jag kallade Smilla. Två böcker har kommit av det och en av kattungarna, den lilla skygga svarta katten, fick stanna hos oss.

Hur lång tid tog de att skriva?

Det gick på några månader att skriva första versionen på båda delarna, de liksom skrev sig själva. Sedan var det redigeringsfas och där lät jag texterna vila i olika perioder för att kunna komma tillbaka med nya ögon.

Vilka skrivarkurser har du gått?

Jag läste kreativt skrivande som komplement till min utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Gävle. Jag har också gått två skrivarkurser med Ann på Skrivhälsan i Göteborg. Jag har också fått personlig coachning kring mina texter.

Vilken hjälp har du fått av Skrivhälsan och vad har hjälpen betytt för dig och böckerna?

Genom kurserna på Skrivhälsan fick jag åter kontakt med mitt skrivande efter ett uppehåll. Ett par år senare efter att jag själv hållit skrivarkurser och hjälpt andra med sina texter formades berättelserna om Liv och Smilla. Ann på Skrivhälsan korrekturläste också min första bok.

Varifrån hämtar du inspiration till skrivandet?

Inspiration kommer hela tiden när kreativiteten är påslagen. Det kan vara i samtal med andra, något jag hör på radio, sett på tv eller något jag läst.

Vad var det roligaste och svåraste under skrivprocessen?

Det roligaste var att se hur berättelserna växte och att låta karaktärerna utvecklas. Det svåraste var att låta texterna vara klara och släppa iväg dem. Det finns alltid något att pilla extra med eller tänkta till om.

Vilken var den viktigaste lärdomen?

Det jag lärt mig i min egen skrivprocess och även när jag arbetar med andra är att tänka till kring tiden och ha tålamod. Planera in tid för skrivandet, det som är inplanerat blir också av. Jag tycker också att det är viktigt att låta texten ligga mellan varven så man kommer tillbaka med fräscha ögon.

Kommer det fler böcker?

Ja, det gör det definitivt. När vet jag inte men det finns fler berättelser som väntar.

Bästa tipset till den som vill skriva och ge ut en egen bok?

Att avsätta tid för skrivandet och hålla skrivdrömmen levande, prata med andra som vill samma sak och som har gett ut egna böcker. Låt dig inspireras av andra och framförallt, be om professionell feedback så du ser hur du kan utveckla din text.

Var kan man köpa boken?

Böckerna kan köpas via Idus förlag, i bokhandlar och på nätet. De kan även beställas via min hemsidan http://redstromnorrman.se/ eller mejl: maria@redstromnorrman.se och då får du boken signerad.

 

Namn: Maria Redström Norrman

Bostadsort: Varberg

Bokens titel: Liv och Smilla – Vägen hem och Liv och Smilla – Viktigt på riktigt

Utgivningsår: 2018 och 2020

Utgivningssätt/Förlag: Idus Förlag